Grąžinimo sąlygos

PREKIŲ KEITIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLĖS

„Prekių keitimo ir grąžinimo taisyklės (toliau - Taisyklės) apibrėžia prekių keitimo ir grąžinimo tvarką www.silkglow.lt elektroninėje parduotuvėje. Pirkėjas, įsigydamas prekes iš www.silkglow.lt patvirtina, jog perskaitė ir sutinka su pateiktomis Taisyklėmis. Tinkamos ir netinkamos kokybės prekių keitimas ir grąžinimas vyksta vadovaujantis 2001-06-11 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 697 "Dėl Mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo" ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis.

  1. Prekių grąžinimas

 

1.1. Kokybiškos prekės gali būti grąžinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 22811 straipsnio 5 dalimi ne vėliau kaip per 14 dienų nuo pranešimo apie prekės pirkimo – pardavimo sutarties atsisakymą pateikimo Pardavėjui dienos. Kokybiškos prekės gali būti keičiamos per 14 dienų nuo jų gavimo dienos. Parduotų nekokybiškų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis.

1.2. Grąžinant ir keičiant prekes būtina laikytis šių sąlygų:

1.2.1. Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

1.2.2. Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

1.2.3. Prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos: nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt. (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

1.2.4. Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

1.2.5. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Pirkėjo grąžinamas prekes, jei buvo nesilaikoma prekių grąžinimo sąlygų;

1.2.6. Kokybiškų prekių grąžinimas vykdomas ne vėliau kaip per 14 dienų nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą pateikimo Pardavėjui dienos. Prekės grąžinimo tvarka: pirkėjas susiekia su pardavėju info@silkglow.lt , pateikia grąžinamos prekės priežastį, prėkės grąžinamos registruota pašto siunta Pardavėjo nurodytu adresu: V.Kudirkos g. 18, Tauragė. (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai prekė nekokybiška - tokiu atveju vykdomas prekių grąžinimas per įstatyminį garantinį terminą);

1.2.7 Kokybiškų prekių keitimas vykdomas pateikiant Pirkėjui laisvos formos raštišką prašymą el. paštu info@silkglow.lt. Prašyme Pirkėjas turi pateikti informaciją į kokį prekės modelį Pirkėjas nori keisti prekę.Jeigu keičiant prekę susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas su Pardavėju privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas kainas. Pirkėjas peržiūrės Pirkėjo prašymą per 3 darbo dienas ir pateiks atsakymą su tolimesniais nurodymais.

1.2.8 Visas aukščiau nurodytais atvejais, grąžinant kokybišką prekę, jos išlaidos bus išskaičiuotos iš grąžinamos sumos, išskyrus atvejus kai grąžinama nekokybiška prekė. Nekokybiškos prekės grąžinimo išlaidas apmoka Pardavėjas

1.3. Tinkamos kokybės prekių grąžinimas vadovaujantis Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 1 dalimi;

1.4. Už Pirkėjo priimtas, bet vėliau atsisakytas prekes sumokėti pinigai, grąžinami į Pirkėjo sąskaitą ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kurią Pirkėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie sutarties atsisakymą.Pardavėjas gali negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtos pinigų sumos tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui arba kol Pirkėjas pateikia įrodymą, kad prekės yra išsiųstos Pardavėjui, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta

1.5 Nesutinkant su Pardavėjo priimtu sprendimu dėl prekės grąžinimo, Pirkėjas turi teisę kreiptis į VVTAT. Prašymą/skundą galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 852626751, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse – vvtat.lt/index.php?470187665) ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje ec.europa.eu/odr/ .

1.6 Pirkėjas turi atsiimti prekę per vienerius metus nuo to laiko, kada gavo pardavėjo atsisakymą priimti prekės grąžinimą. Neatsiėmus prekės per nurodytą laiką, Pardavėjas turi teisę prekę utilizuoti.